info@marketeasing.com +34 932 633 937
EnglishCatalàEspañol

En aquests darrers anys, el marge d'explotació de les empreses espanyoles s'ha reduït 2 punts percentuals, i amb això, s'han reduït també els beneficis.

Aquest és un fet que combinat amb el descens de les vendes, s'ha despertat en les empreses la necessitat de dur a terme eines i models de gestió que permetin focalitzar les seves accions comercials cap a aquells segments de clients més rendibles, i dur a terme els seus esforços de promoció amb aquelles línies de productes que aportin benefici.

Conèixer quin és el marge d'explotació de totes i cada unade les línies de negoci de la companyia, així com el mateix indicador per als diferents segments de clients.
Coneix el marge de contribució de cada un dels marges individuals sobre el benefici global de la companyia, per poder respondre a la pregunta: A on haig de dedicar els meus esforços?
Disposar d'un quadre de comandament que permeti controlar cada un dels marges amb un sol clic, fer previsions i analitzar desviacions per tal de poder prendre decisions.
Definir una estratègia d'acció comercial rendible,aprofitant les sinergies entre els segments de clients i les línies de producte identificades.
A on guanyo i on perdo diners? Com saber a quins clients haig de dedicar els meus esforços? Com decideixo la inversió en promoció dels meus productes?

Des de Marketeasing hem elaborat Easy to Margin, un servei per a aquelles empreses que necessiten disposar d'eines i models de gestió que els permetin conèixer i controlar el marge d'explotació de cadascuna de les seves línies de producte i els seus segments principals de clients, així com la seva contribució al marge global de la companyia, i poder així establir estratègies conjuntes de comercialització que li assegurin la màxima rendibilitat.

Les vendes són la font principal de finançament de l'empresa, però la conjuntura actual fa cada vegada més difícil incrementar-les, i fins i tot poder mantenir-les.

Per aquesta raó, les empreses hem de dedicar cada vegada més esforços en aspectes interns sobre els quals podem incidir com són la gestió dels nostres costos.

Discriminar les línies de productes que ens fan guanyar diners de les altres, o conèixer els segments de clients que són més rendibles per poder així definir estratègies de comercialització conjuntes, són alguns dels elements clau per poder millorar el benefici de la nostra empresa.

Easy to margin són un conjunt d'eines que permeten actuar directament sobre el marge d'explotació de la nostra empresa, ajudant a identificar i a definir estratègies a mida per dur a terme la seva control i millora contínues.