info@marketeasing.com +34 932 633 937
EnglishCatalàEspañol

MARKETEASING és una empresa compromesa que participa activament en l'Economia del Bé Comú, amb una valoració de 616 punts en el Balanç del Bé Comú elaborat en 2013. Es pot accedir a la informació completa del nostre Balanç del Bé Comú

¿S'ha plantejat alguna vegada cúanto fa la seva organització pel Bé comú de la societat?

Li agradaria saber com pot donar més sentit social a la seva organització?

Easy to Transform és una metogología basada en el model de la Economia del Bé Comú (EBC) que ajuda a les empreses i qualsevol entitat (ajuntaments, universitats, associacions, ...) a dur a terme el procés de transformació cap a un model d'economia sostenible per tal d'assolir els següents objectius:

- Reforçar el seu posicionament local i global.

- Optimitzar els recursos de la companyia.

- Millorar l'orientació al mercat.

- Consolidar els diferents equips de persones.

- Millorar les relacions laborals i la productivitat.

Des de Marketeasing treballem activament amb el Camp d'Energía de Barcelona per ajudar les empreses i entitats a implementar aquest model de transformació dins de les seves organitzacions a través del nostre servei Easy to Transform que contempla les següents eines de transformació :

- Xerrades informatives i divulgatives del model i el seu procés de transformació

- Cursos de formació in-company per a la implantació d'un procés de transformació en l'organització.

- Servei de consultoria per al suport a la implantació d'un model de transformació cap a l'Economia del Bé Comú.

1. Reforçar el posicionament local i global de l'empresa ja que integra la seva activitat dins el teixit social aprofitant les sinergies amb els diferents grups d'interès.

2. Reduir costos, optimitzant els recursos de l'empresa, ja que millora la relació amb els proveïdors, consciència i millora la implicació dels empleats en el desenvolupament de les seves tasques i ajuda a redefinir els processos de treball.

3. Millorar significativament l'orientació de l'empresa a les persones (tant els col·laboradors com els consumidors), a través de la revisió del model de relació amb aquests col·lectius des de la perspectiva de l'Economia del Bé Comú.

4. Consolidar els equips de treball, fomentant la participació dels empleats compartint objectius i resultats.

5. Millorar el clima laboral i la productivitat, gràcies a l'orientació a les persones i el foment de la seva participació.

6. Incrementar les vendes i la fidelització dels clients, incrementant la seva participació i adequat les estructures i els processos a resoldre les seves necessitats.

7. Incrementar la diferenciació de l'empresa gràcies a la gestió orientada als valors de l'Economia del Bé Comú.

8. Donar un sentit a l'empresa més enllà de l'activitat pròpia, beneficiant no només als clients, sinó també a la societat.

9. Conèixer l'ICBC (Indicador Contribució al Bé Comú) de l'empresa, que és el indicador que , de 0 a 1000 punts, marca en quina mesura, l'empresa aporta al Bé Comú de la societat a través de la seva activitat i l'alineament amb els valors de l'Economia del Bé Comú.

10. Disposar d'un quadre de comandament integral que permet conèixer i controlar l'aportació de l'empresa la societat i establir estratègies i accions específiques per millorar en els diferents àmbits de l'empresa (Aprovisionament, Financiació, personal, Vendes i Estratègia).

Aquí trobaràs els passos i informació d'utilitat per desenvolupar el Balanç del Bé Comú a la teva empresa i poder-te beneficiar dels resultats que obtindràs.

- instruccions : Document amb instruccions per desenvolupar el balanç.

- CartaCompromiso_EBC.docx : Quan una empresa ha decidit fer el Balanç del Bé Comú, el primer que es demana és que presenti aquesta carta de compromís i la faci arribar a l'Assocació Catalana per a la Difusió de l'Economia del Bé comú perquè des de l'associació se li pugui donar el suport que necessiti.

- Test ràpid d'empreses.pdf : Aquest document és una guia ràpida amb algunes preguntes que contestant-permet conèixer una aproximació de l'Índex de Contribució a l'Bé Comú (ICBC) de l'empresa. És molt útil per veure l'abast de la metodologia i la puntuació que podria arribar aconseguir abans de començar el projecte.

- ManualBalancedelBienComun.pdf : Aquest document és el manual que han d'utilitzar les empreses per desenvolupar el Balanç del Bé Comú. Es tracta d'un document auto-explicatiu que serveix de guia per anar fent el balanç amb definicions i exemples del que representa cada criteri.

- Formulari-de-registro.xls : Aquest document és una eina que, un cop s'analitzen els criteris, permet introduir les dades per poder fer la valoració de cada criteri i subcriteri amb les evidències, indicadors, punts forts i àrees de millora.

- Model-de-Informe-del-Balanç-4.0.2.docx : Aquest document és la plantilla a partir de la qual s'ha de desenvolupar el Balanç del Bé Comú de l'empresa que finalment es presentarà a l'Assocació Catalana per a la Difusió de l'Economia del Bé Comú per a la seva auditoria en cas que es vulgui aconseguir la 3era llavor.

- Marketeasing_EBC_Testado_2013.pdf : Document que conté el Balanç del Bé Comú de Marketeasing amb 616 punts com a exemple del resultat que pot obtenir la teva empresa. És útil per a comprendre la interpretació d'alguns criteris.

- Documentació de suport : carpeta amb informació de balançosdesenvolupats per empreses de diferents sectors que poden ajudar a ampliar exemples i idees a les persones responsables.

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) va elaborar el 17 de setembre de 2015 un dictamen d'iniciativa sobre L'Economia del Bé Comú : un model econòmic sostenible orientat a la cohesió social en la qual s'insta a utilitza el model de l'EBC per :

1. Les empreses utilitzin els Indicadors de l'EBC i el Balanç del Bé Comú per millorar la seva gestió i establir relacions de confiança i qualitat ètica amb els seus proveïdors i clients

2. Fomentar la compra pública ètica

3. Comerç exterior exterior ètic com "Marca Europa "

4. Emprenedors orientats al bé comú

5. Consum responsable i conscient

6. Banca i mercats amb valors ètics

7. Establir un marc jurídic

Dictamen de la Unió Europea per incloure l'Economia del Bé Comú en el marc jurídic europeu i nacional per tal d'avançar cap a un mercat únic europeu a través d'una economia més ètica basada en els valors europeus i els èxits de les polítiques de responsabilitat social, creant a més sinergies encaminades al seu reforçament

Per conèixer més sobre l'Economia del Bé Comú segons el temps de què disposis :

- Trailer documental de 3 ': http://vimeo.com/78668489

- Entrevista de Christian Felber de 14 ': https://www.youtube.com/watch?v = U4tL4eS - XM

- Entrevistes i presentacions de Christian Felber a youtube : https://www.google.es/webhp?sourceid = crom-instantània & amp; ió = 1 & amp; ESPV = 2 & amp; és a dir = UTF-8 # q = christian% 20felber% 20youtube

També pots trobar informació més detallada de tot el moviment en :

- Associació Catalana per a la difusió de l'Ecomomia del Be Comú : http://www.ebccatalunya.cat/

- Associació Espanyola de l'Economia del Bé Comú : http://www.economia-del-bien-comun.org/